Novinky a akce

 

V rámci pobočného spolku SPMP Praha - jih byl založen turistický klub TK SEMTAM Praha - jih, pod vedením Jany Čajkové. Náš klub bude pořádat jednodenní turistické výlety, víkendové akce v přírodě, zaměříme se na poznávání našich měst, hradů, zámků a jiných zajímavostí. Pořádáme každoroční návštěvu otáčivého hlediště v Českém Krumlově. 

AKCÍ SE MOHOU ZÚČASTŇOVAT ČLENOVÉ KTERÉHOKOLIV POBOČNÉHO SPOLKU, JEJICH RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI, KAMARÁDI, PŘÁTELÉ.

 

Akce a výlety:

 

Pochod za povidlovým koláčem 2018

Akce již proběhla, zúčastnilo se celkem 21 osob. Byli jsme rozděleni do dvou skupin. První skupina pod vedením Jany Čajkové šla pěšky - 13 osob a druhá skupina vedená Danou Lacinovou - 8 osob, kombinovala cestu ekovláčkem z Benešova. První skupina během pochodu hrála poznávací hry, každý získal povidlový koláč + diplom a druhá skupina uskutečnila Cestu s medem za medvědem, každý získal poklad z rybníka + diplom. Máme krásné fotografie s vodníkem, který pobíhal na Konopišti kolem rybníka a lákal nás ke koupání, prý potřebuje naplnit svoje hrníčky :-) Ale voda byla studená a nikomu se nechtělo. V závěru jsme se všichni potkali na nádraží v Benešově a společně jsme jeli do Prahy. Všichni jsme byli unavení a šťastní. Počasí nám velice přálo, bylo krásně slunečno. Příští rok budeme opakovat. Zapsala Dana Lacinová 

 

Jarní výprava do Dřevčic 26.5.2018

Jarní  výpravou zahajujeme řadu akcí, které budou probíhat v rámci oslav 50. výročí SPMP ČR. V Dřevčicích proběhne jarní sportovní  odpoledne se soutěžemi v přizpůsobených sportech. Na tuto akci se můžete přihlásit vyplněním a zasláním  přihlášky pro jednodenní akce nebo vyplněním níže přiloženého formuláře. Na základě této přihlášky každý dostane podrobné informace o chystaných akcích v rámci oslav.  Každý, kdo se zúčastní "Jarní výpravy do Dřevčic" dostane notýsek, do kterého bude sbírat razítka o účasti na vyhlášených akcích během roku. Tyto akce se budou konat na různých místech naší republiky v rámci výletů s naším TK SEMTAM. Závěrečné vyhodnocení proběhne při podzimní výpravě do Dřevčic, které se bude konat v říjnu. Každý dostane diplom, výroční medaili a sladkou odměnu. Kdo se nebude moci účastnit všech akcí, nevadí, určitě nějakou odměnu dostane :-) Zapsala Dana Lacinová

Kontaktní osoba: Jana Čajková, tel.: 602332828

 

Připravujeme  

 

Akademie pro občany, seniory a zdravotně handicapované - nabídka akce                                                                                    Ze statistického hlediska jsou senioři a zdravotně postižení nejohroženější skupinou zasaženou kriminální činností. V rámci výročí 50. let SPMP ČR jsme navázali spolupráci s Městskou policií hl. města Prahy, abychom společně zorganizovali první ročník Akademie, která se zabývá účinnou prevencí kriminality páchanou na našich nejslabších. "Akademie" je cyklus vzdělávacích programů vedených moderní alternativní metodou srozumitelnou i pro naše osoby s handicapem. V rámci tohoto cyklu mohou členi SPMP ČR absolvovat třináct přednášek, které se budou pravidelně konat každý týden v zasedací místnosti ve druhém patře v Karlíně, Karlínské náměstí 12, Praha 8. Den a hodinu operativně domluvíme podle potřeb zúčastněných. Bude to vždy stejný všední den a stejná hodina (třeba od 13 - 15hod).  Na každou přednášku bude zajištěno občerstvení. Účastníci se dozvědí více o zajištění osobního bezpečí, zabezpečení majetku, o finanční gramotnosti, kriminalistice, základech první pomoci, obraně proti podvodníkům nebo domácímu násilí či o povinnostech při chovu psů. Součástí cyklu je také návštěva Muzea Policie České republiky, Psího domova v Tróji nebo Centrálního operačního střediska městské policie.
Slavnostní zahájení Akademie proběhne v únoru 2019. Po absolvování akademie každý dostane upomínkový list a drobné předměty potřebné k zajištění bezpečnosti občana. Pro členy SPMP ČR je tato akce zdarma. Nečleni budou hradit poplatek za občerstvení. Přihlášky  mohou zájemci vyplnit a poslat pomocí přihlášky na jednodenní akci  nebo na webových stránkách  https://www.spmppraha-jih.cz/.  Můžete telefonovat své dotazy na níže uvedené telefonní číslo. Organizátor: Dana Lacinová, tel.: 606 511 304 po 17 hodině, Zuzana Bláhová, tel.: 732988250

 

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: